สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสถาบัน | งานวิจัย | งานบริการ | นโยบาย | แผนที่เวบ | ถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม | ค้นหา
เอกสารควรติดตาม
  รายชื่อและที่อยู่ฟาร์ม ที่ผ่านการทบทวนการรับรอง คอมพาร์ทเมนต์กุ้งทะเล
ระบบเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ
คลิกเข้าสู่ระบบ
ระบบคอมพาร์ทเมนต์ในกุ้งทะเล
คลิกเข้าสู่ระบบ
วันเวลา
ศุกร์
25 เมษายน 2557

อีเมลล์
Admin Tool
บทความล่าสุด
อีกสักครั้งกับ.....กระเทียมสมุนไพรใกล้ตัว
เขียน : 15/03/2014 ปรับปรุง : 15/03/2014 อ่าน 238 ความเห็น 0

ถ้ามีการจัดอันดับพืชผักสมุนไพรที่เป็นเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารและรักษาโรค ตั้งแต่อดีตจน ถึงปัจจุบัน ผู้เขียนเชื่อว่า “กระเทียม” คงอยู่ในความคิดของใครหลายๆ คน และอาจเป็นสมุนไพรอันดับต้นๆ ในบรรดาพืชสมุนไพรที่คนไทยรู้จัก ท่านทราบหรือไม่ว่า ”กระเทียม” ไม่ใช่พืชประจำถิ่นหรือมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย หรือแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แท้จริงแล้วกระเทียมมีถิ่นกำเนิดอยู่แถบตอนกลางของทวีปเอเซีย ซึ่งต่อมาได้แพร่หลายไปยังแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีค้นพบกระเทียมถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพอายุประมาณห้าพันกว่าปี และเชื่อว่าชาวบาบิโลน ... (คลิกดูรายละเอียด )
บทความรอง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พลาสมิด
เขียน : 24/02/2014 ปรับปรุง : 15/03/2014 อ่าน 394 ความเห็น 0

ในช่วงต้นปี 2557 นี้ นักวิจัยหลายท่านได้รายงานถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคกุ้งตายด่วน ( EMS/AHPND) ด้วย PCR ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าสาเหตุของโรคนี้คือ เชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus (VP) ที่มีความรุนแรงต่อกุ้งซึ่งคาดว่าเกิดจากพลาสมิดที่อยู่ในเซลล์ของแบคทีเรีย VP ที่มีความแตกต่างไปจากพลาสมิดชนิดอื่นๆ ซึ่งการตรวจวินิจฉัยโรค EMS/AHPND โดยวิธี PCR นี้ใช้ไพรเมอร์ที่ออกแบบมาจากพลาสมิดนั่นเอง ... (คลิกดูรายละเอียด )
เตือนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ระวังโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัวเหลือง
เขียน : 15/11/2013 ปรับปรุง : 15/03/2014 อ่าน 1,553 ความเห็น 0

โรคตัวแดงดวงขาว เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกมาเป็นเวลานานหลายปี โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (White spot syndrome virus; WSSV) ซึ่งยังไม่มีแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพชัดเจน ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดที่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการป้องกัน โดยเฉพาะในช่วงที่อุณหภูมิน้ำต่ำ กุ้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตัวแดงดวงขาวสูง อาจเนื่องมาจากภาวะอุณหภูมิต่ำส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของกุ้งลดลงแต่กลับกลายเป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อตัวแดงดวงขาว จากการเก็บข้อมูลการเกิดโร ... (คลิกดูรายละเอียด )
เรื่องแนะนำให้อ่าน
เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรค Early Mortality Syndrome (EMS)
เขียน : 26/02/2012 ปรับปรุง : 02/05/2013 อ่าน 11,471 ความเห็น 9

โรค EMS พบทั้งในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) และกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) โดยเกิดโรคภายใน 20 - 30 วันหลังการปล่อยลูกกุ้งลงบ่อ ในช่วงแรกกุ้งในบ่อไม่แสดงอาการผิดปกติอย่างเด่นชัด ไม่มีอาการเกยขอบบ่อ แต่จะเริ่มพบกุ้งตายในยอและตายที่ก้นบ่อ หลังจากนั้นจะพบซากกุ้งลอยขึ้นมา กุ้งทยอยตายและอาจมีการตายสูงถึง 100% ภายในเวลาประมาณ 30 วัน ในบ่อที่มีการตายมากพบกุ้งมีอาการว่ายน้ำเฉื่อย เซื่องซึม กินอาหารลดลง เปลือกนิ่มและมีสีเข้มขึ้น ตับลีบ นิ่ม ซีดหรือสีคล้ำเพราะถูกทำลายจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และตรวจไม่พบเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในปัจ ... (คลิกดูรายละเอียด )
อีกสักครั้งกับ.......กรีการีนในกุ้งทะเล
เขียน : 11/03/2013 ปรับปรุง : 02/05/2013 อ่าน 3,242 ความเห็น 2

กรีการีนเป็นกลุ่มโปรโตซัวในไฟลัม Apicomplexa อยู่ในอันดับ Eugregarinorida ประกอบด้วย 2 อันดับย่อย (suborder) แยกตามความแตกต่างของรูปร่าง เป็นกลุ่มที่มีลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้อง (Aseptatorina) เช่น Paraophioidina sp. เป็นต้น และกลุ่มที่มีลำตัวแบ่งเป็นปล้อง (Septatorina) เช่น Nematopsis sp. โปรโตซัวเหล่านี้เป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในลำไส้ หรือช่องว่างของท่อทางเดินอาหารของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยเฉพาะพวก arthropods ได้แก่ สัตว์ในกลุ่มกุ้งและปู (crustacean) หนอนปล้อง และแมลง นอกจากนี้ยังพบในสัตว์จำพวกหอยอีกด้วย กรีการีนเป็นโปรโตซัวที่ต้องการเจ้าบ้านหลาย ... (คลิกดูรายละเอียด )
ทำเนียบบุคลากร
งานบริการ
 งานบริการของ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
 บริการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก
 งานบริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ และ คุณภาพน้ำ ของสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
 งานตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในวัตถุดิบสัตว์น้ำ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินครั้งที่ 1
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินครั้งที่ 2
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน : ผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน : ผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
Map tools
Map Tools.
โรคสัตว์น้ำ
| หน้า -1- [2][3][4] | บทความทั้งหมด
Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS) หรือกลุ่มอาการตายด่วน (EMS) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 02/05/2013 ปรับปรุง : 08/05/2013 อ่าน 2,918 ความเห็น 0
อีกสักครั้งกับ.......กรีการีนในกุ้งทะเล (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 11/03/2013 ปรับปรุง : 02/05/2013 อ่าน 3,242 ความเห็น 2
โรคเอ็มบีวี (MBV: Penaeus monodon-type baculovirus) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 02/03/2012 ปรับปรุง : 01/10/2012 อ่าน 3,834 ความเห็น 0
โรคบีพี (Baculovirus penaei: BP) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 02/03/2012 ปรับปรุง : 26/06/2012 อ่าน 3,551 ความเห็น 0
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious myonecrosis; IMN) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 13/10/2010 ปรับปรุง : 26/02/2012 อ่าน 8,742 ความเห็น 0
โรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 13/10/2010 ปรับปรุง : 02/03/2012 อ่าน 7,442 ความเห็น 0
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis; IHHN) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 13/10/2010 ปรับปรุง : 26/02/2012 อ่าน 4,581 ความเห็น 0
งานวิจัย
| หน้า -1- [2][3] | บทความทั้งหมด
การจำแนกสายพันธุ์เชื้อโนดาไวรัสที่ก่อโรคในปลาทะเลด้วยยีนที่สังเคราะห์โปรตีน (Molecular Identification and Sequence Analysis of Coat Protein Gene of Nodavirus Isolated from Marine Finfish) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 10/05/2011 ปรับปรุง : 01/10/2012 อ่าน 3,787 ความเห็น 0
ประสิทธิภาพของน้ำมันกระเทียมในการเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคในกุ้งขาว Efficacy of Oil Macerated Garlic Extract on Immune Responses and Diseases Resistance in White Shrimp (Litopeneaus vannamei Boone) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 30/12/2010 ปรับปรุง : 26/01/2011 อ่าน 6,924 ความเห็น 2
ผลของวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารกุ้งต่อองค์ประกอบเลือด การตอบสนอง ของภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 26/11/2010 ปรับปรุง : 26/11/2010 อ่าน 7,458 ความเห็น 0
Application of Garlic (Allium sativum) as an Alternate Therapeutic for Marine Shrimp (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 22/11/2010 ปรับปรุง : 26/11/2010 อ่าน 6,462 ความเห็น 0
ผลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและภูมิคุ้มกันในน้ำเลือดของกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone, 1931) ที่เลี้ยงด้วยอัตราปล่อยแตกต่างกัน: Effect of Biochemical and Immunological Changes in Hemolymph of Reared White Shrimp (Penaeus vannamei Boone, 1931) at Different Stocking Densities (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 17/11/2010 ปรับปรุง : 17/11/2010 อ่าน 4,924 ความเห็น 0
คุณภาพน้ำทิ้งของบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด: กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา : Quality of Shrimp Farm Effluent Using Closed System: Case Study in Songkhla (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 29/10/2010 ปรับปรุง : 22/11/2010 อ่าน 9,694 ความเห็น 1
ผลการใช้เทคนิคบำบัดเลนต่อสุขภาพกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อดิน :Effect of the Treated-sludge Technique in Implementing Shrimp Health Management (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 29/10/2010 ปรับปรุง : 29/10/2010 อ่าน 3,663 ความเห็น 0
งานโครงการ
| หน้า -1- [2] | บทความทั้งหมด
ข้อมูลการดำเนินงานระบบฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์กุ้งทะเล (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 28/10/2013 ปรับปรุง : 31/10/2013 อ่าน 1,094 ความเห็น 0
ระบบคอมพาร์ทเมนต์ในกุ้งทะเล (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 21/03/2012 ปรับปรุง : 15/04/2013 อ่าน 3,509 ความเห็น 0
รายชื่อและที่อยู่ฟาร์มที่ผ่านการทบทวนการรับรองคอมพาร์ทเมนต์กุ้งทะเล (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 16/03/2012 ปรับปรุง : 16/03/2012 อ่าน 4,682 ความเห็น 0
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติครั้ง 4 ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำฯ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 01/06/2011 ปรับปรุง : 01/06/2011 อ่าน 6,180 ความเห็น 0
แผนที่เวบ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 14/10/2010 ปรับปรุง : 02/03/2012 อ่าน 10,951 ความเห็น 0
สมุดเยี่ยม (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 12/10/2010 ปรับปรุง : 13/10/2010 อ่าน 9,390 ความเห็น 13
โครงการ คุณถาม เราตอบ "โรคสัตว์น้ำ" (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 12/10/2010 ปรับปรุง : 13/10/2010 อ่าน 16,921 ความเห็น 23
บทความวิชาการ
| หน้า -1- [2][3] | บทความทั้งหมด
อีกสักครั้งกับ.....กระเทียมสมุนไพรใกล้ตัว (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 15/03/2014 ปรับปรุง : 15/03/2014 อ่าน 238 ความเห็น 0
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พลาสมิด (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 24/02/2014 ปรับปรุง : 15/03/2014 อ่าน 394 ความเห็น 0
เอกสารวิชาการ ฉบับพ็อกเก็ตบุ๊ค เรื่องคู่มือฟาร์มกุ้งระบบไบโอซิเคียว เรียบเรียงโดย จิราพร เกษรจันทร์ สำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง สิงหาคม 2554 (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 02/09/2011 ปรับปรุง : 02/09/2011 อ่าน 7,322 ความเห็น 1
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity system) กับการเลี้ยงกุ้ง (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 16/06/2011 ปรับปรุง : 18/07/2011 อ่าน 5,115 ความเห็น 0
โรคกุ้งทะเลที่สำคัญ และ การป้องกันการแพร่ระบาด (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 15/03/2011 ปรับปรุง : 02/09/2011 อ่าน 4,827 ความเห็น 0
การใช้แผนที่ Google Map ช่วยค้นหาพิกัด (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 09/02/2010 ปรับปรุง : 20/07/2010 อ่าน 13,317 ความเห็น 0
หลายท่านที่มีปัญหากับ GUI (Graphic User Interface หรือ ส่วนติดต่อผู้ใช้) ของ Google Earth (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 19/12/2008 ปรับปรุง : 28/01/2009 อ่าน 8,131 ความเห็น 0
ประกาศ
| หน้า -1- [2][3][4] | บทความทั้งหมด
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา พร้อมชุดรับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 07/05/2013 ปรับปรุง : 07/05/2013 อ่าน 1,478 ความเห็น 0
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 รายการ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 06/02/2013 ปรับปรุง : 06/02/2013 อ่าน 1,660 ความเห็น 0
สอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบ้านพักคนงาน จำนวน ๑ หลัง (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 11/01/2013 ปรับปรุง : 06/02/2013 อ่าน 1,760 ความเห็น 0
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO พร้อมอุปกรณ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์ค่าทางเคมีในเลือด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู่บ่มเพาะเนื้อเยื่ออุณหภูมิต่ำ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 02/11/2012 ปรับปรุง : 11/12/2012 อ่าน 2,266 ความเห็น 0
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 01/11/2012 ปรับปรุง : 01/11/2012 อ่าน 1,878 ความเห็น 0
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิสำหรับห้องปฎิบัติการ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 01/11/2012 ปรับปรุง : 01/11/2012 อ่าน 1,887 ความเห็น 0
ประกาศ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 29/10/2012 ปรับปรุง : 05/12/2012 อ่าน 1,992 ความเห็น 0
แจ้งเตือนเกษตรกร
| หน้า -1- [2] | บทความทั้งหมด
เตือนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ระวังโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัวเหลือง (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 15/11/2013 ปรับปรุง : 15/03/2014 อ่าน 1,553 ความเห็น 0
แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อพยาธิภายนอกแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 22/10/2012 ปรับปรุง : 02/05/2013 อ่าน 1,919 ความเห็น 0
เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรค Early Mortality Syndrome (EMS) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 26/02/2012 ปรับปรุง : 02/05/2013 อ่าน 11,471 ความเห็น 9
เฝ้าระวังโรคช่วงฤดูร้อน (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 03/04/2007 ปรับปรุง : 03/04/2007 อ่าน 6,417 ความเห็น 0
ประกาศเืตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 08/03/2007 ปรับปรุง : 08/03/2007 อ่าน 6,459 ความเห็น 4
ข่าวแจ้งจากสำนักงานอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration : FDA) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 30/03/2007 ปรับปรุง : 30/03/2007 อ่าน 5,389 ความเห็น 0
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 28/12/2006 ปรับปรุง : 28/12/2006 อ่าน 4,298 ความเห็น 0
ข่าว
| หน้า -1- [2][3][4] | บทความทั้งหมด
สามารถระบุสาเหตุของการเกิดโรค EMS ในกุ้งได้แล้ว (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 08/05/2013 ปรับปรุง : 09/05/2013 อ่าน 3,664 ความเห็น 0
เชิญชวนลงนามถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 25/05/2011 ปรับปรุง : 31/05/2011 อ่าน 3,816 ความเห็น 0
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 22/12/2010 ปรับปรุง : 22/12/2010 อ่าน 6,681 ความเห็น 0
เหตุการณ์วาตภัย-อุทกภัย ณ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 05/11/2010 ปรับปรุง : 08/11/2010 อ่าน 15,586 ความเห็น 0
ฉลากนำเข้าสินค้าประมงไปสหราชอาณาจักร (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 06/02/2009 ปรับปรุง : 06/02/2009 อ่าน 4,232 ความเห็น 0
ญี่ปุ่นยันไม่มีการตรวจพบสารกันหืนในกุ้งไทย (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 06/02/2009 ปรับปรุง : 06/02/2009 อ่าน 4,859 ความเห็น 0
มกอช.เตือนผู้ประกอบการ : สหรัฐเข้มฉลากประเทศแหล่งกำเนิด (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 06/02/2009 ปรับปรุง : 06/02/2009 อ่าน 3,849 ความเห็น 0
ปฏิทินกิจกรรม
| หน้า -1- [2] | บทความทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ในปีนี้ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 26/09/2013 ปรับปรุง : 26/09/2013 อ่าน 1,059 ความเห็น 0
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 11/12/2012 ปรับปรุง : 14/12/2012 อ่าน 1,893 ความเห็น 0
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเฝ้าระวังโรคในกุ้งทะเล (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 23/07/2012 ปรับปรุง : 01/08/2012 อ่าน 4,669 ความเห็น 1
ตัวชี้วัด สสช.ครั้งที่ ๒(๑ เม.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๕) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 22/06/2012 ปรับปรุง : 20/07/2012 อ่าน 2,253 ความเห็น 0
วิสัยทัศน์ พันธกิจ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 06/10/2011 ปรับปรุง : 26/02/2012 อ่าน 4,648 ความเห็น 0
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคกุ้งทะเล” (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 26/08/2011 ปรับปรุง : 26/08/2011 อ่าน 3,868 ความเห็น 0
การอบรมหลักสูตร “การเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเลพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้” (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 25/04/2011 ปรับปรุง : 27/04/2011 อ่าน 3,257 ความเห็น 3
ธรรมะ พักใจ
| หน้า -1- | บทความทั้งหมด
ชีวิตจริงๆ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 14/09/2012 ปรับปรุง : 14/09/2012 อ่าน 1,960 ความเห็น 0
บุญ ๑๐ วิธี (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 14/09/2012 ปรับปรุง : 14/09/2012 อ่าน 2,102 ความเห็น 0
อานิสงส์ของทาน (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 14/09/2012 ปรับปรุง : 14/09/2012 อ่าน 1,988 ความเห็น 0
วิธีสร้างบุญบารมี (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 14/09/2012 ปรับปรุง : 01/10/2012 อ่าน 2,251 ความเห็น 0
เวบน่าสนใจ
กรมประมง : เวบกรมประมง
สำนักประมงชายฝั่ง : สำนักประมงชายฝั่ง กรมประมง
จังหวัดสงขลา : เวบประจำจังหวัดสงขลา
สสช. (CAAHRI) : สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง สงขลา
สวช. ( NICA ) : สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
วช. : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
thaiqualityshrimp.com : สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สสจ. (AAHRI) : สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ
www.aahri.in.th : สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด->Helath Certificate
www.acfs.go.th : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ
OIE : องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
ลิงก์แนะนำ
รับชมเวบได้ดีที่สุด ที่ความกว้าง 1,024 พิกเซล สถิติเยี่ยมชมเวบ
130/2 ถ. ติณสูลานนท์ หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร. 0-7433-5244-8 โทรสาร 0-7433-5243 พิกัด GPS : 100.582/7.16173
Create time for this page 2.88870096207 Second.